Tagged: Kaletaşı Tepesi

kazdağlarıotel 0

Tarih Kokan Kazdağı

İnsanoğlunu yıllarca icatlar ile buluşturan, bir şeyleri öğrenmeye iten içindeki merak dürtüsüdür.  Bu duyguya bu denli sahip olan bizlerin geçmişini merak etmesi de gayet tabiidir.  ”Tarih” dediğimiz alan da bu şekilde ortaya çıkmıştır, insanlar...